Produkty / Kerio Control

Pobierz folder

Unified Threat Management i Inteligenta Sieć.

Kerio Control jest idealnie stworzony dla sieci, które wymagają polityk bezpieczeństwa
związanych z użytkownikami oraz szczegółowych analiz ruchu i raportów.

  • Transparentne mapowanie użytkowników z AD lub wewnętrznej bazy danych użytkowników
  • Polityki dostępu dla użytkowników
  • Wymuszanie autoryzacji przy próbie dostępu do sieci
  • Raporty aktywności sieciowej użytkowników
  • Zintegrowane na bramie anti-virus, filtr web, filtr sieci P2P, intrusion prevention system, blokowanie określonych rodzajów plików, elastyczne filtrowanie według słów kluczowych i obiektów web.
  • Wiele tunelów VPN typu site-to-site i client-to-site
  • Zawiera multiplatformowego klienta VPN dla Windows, Mac i Linux
  • Wieloportowa konfiguracja active/active i active/ passive z automatycznym connection failover, link load balancing i ponawianiem połączenia
  • Zarządzanie pasmem łatwo zarezerwuje lub ograniczy pasmo dla określonego typu ruchu sieciowego.

Przeglądaj dostępne na żądanie raporty wskazujące działania pracowników w Internecie oraz statystyki w Kerio StaR.