Produkty / Altaro

Altaro HYPER-V Backup

Altaro VM Backup został zaprojektowany z myślą o pełnym wsparciu dla technologii Microsoft Hyper-V. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia wykonywanie zaawansowanych zadań, dzięki czemu można szybko i niezawodnie konfigurować i uruchamiać zadania tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania na poziomie pojedynczych elementów, czy pojedynczych maszyn VM zamiast całych hostów.

 

Hot Backups

Integracja MS VSS Wykonuj backup aktywnych maszyn VM bez przestojów dzięki Microsoft VSS Hyper-V Writer.

Klonowanie

Przywracaj maszyny VM na tym samym hoście Hyper-V, ale z inną nazwą.

Backup Exchange & MS SQL VM

Twórz bazy danych na VM hostujące Exchange, MS SQL oraz inne aplikacje kompatybilne z Hyper-V VSS Writer.

InstantBoot

Rozruch VM z backupu Uruchom VM bezpośrednio z backupu aby kontynuować pracę już kilka sekund po awarii.

Wsparcie Microsoft Hyper-V Server (Core)

Wsparcie dla Microsoft Windows 2008 [R2] & Windows Server 2012.

Przywracanie na różne hosty Hyper-V

Przywracaj pojedyncze maszyny lub grupy maszyn VM na różne hosty Hyper-V.

Zamiana dysków backupowych

Zmieniaj docelowe napędy backupowe na podstawie dziennych harmonogramów.

Backup aktywnych Linux VMs

Twórz kopię zapasową maszyn Linux VMs bez zamykania maszyny.

Harmonogram zgodny CSV

Pogrupuj maszyny na pojedynczym CSV zredukować czas w Redirected Mode poprzez inteligentny harmonogram.

Backup współdzielonych wolumentów dla klastrów Hyper-V

Wsparcie obsługi klastrów dla dużych instalacji.

ReverseDelta

300% szybszy backup Transfer tylko zmienionych bloków oraz bieżące mechanizmy deduplikacji.

Elastyczne harmonogramy

Zarządzaj harmonogramem backupu grup oraz pojedynczych maszyn wirtualnych.

Centralne Zarządzanie dla klastrów CSV

Konfiguracja, backup i zarządzanie wszystkimi węzłami klastrów CSV z poziomu jednej konsoli.

Przywracanie pojedynczych plików

Zamontuj backupowane VHD i przywracaj pliki bez konieczności przywracania całej maszyny.

Zabezpieczenie przed katastrofami

Zbuduj plan aby zapewnić bezpieczeństwo danych w razie awarii lub katastrofy.

Wersjonowanie przywracanych plików

Przywracaj pliki z punktów w czasie zamiast ostatniej wykonanej kopii.